wróć

KANGURKI

"Żyrafki na przedszkolnym balu"

"Bal Walentynkowy"

Dzieci z okazji święta brały udział w zabawie walentynkowej- tańczyły, tworzyły grupowe walentynki, recytowały wierszyki, oraz losowały walentynki p;rzygotowane pzrez dzieci z innych grup.