wróć

KANGURKI

Dzień Autyzmu w Żyrafkach

"Dzień Autyzmu"

Dzieci z grupy Żyrafki uczestniczyły w organizowanym w przedszkolu Dniu Autyzmu.

Celem programu jest propagowanie wiedzy na temat Autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej.

W ramach Dnia Autyzmu dzieci zostały zapoznane z pojęciem "autyzm", cechami charakterystycznymi jakie występują u osób z tym zaburzeniem. W trakcie rozmowy z dziećmi zwrócono uwagę na tolerancję wobec rówieśników, którzy inaczej rozwijają się i dostrzegają świat. Stworzyły niebieskie prace na znak zrozumienia tematu. Tego dnia dzieci uczestniczyły w zorganizowanych Niebieskich Igrzyskach w różnych konkurencjach sportowych.