wróć

KANGURKI

Dzień bibliotekarza

„Dzień bibliotekarza”

Dzieci z grupy Żyrafki zgłębiały tajemnice magicznego miejsca jakim jest biblioteka. W ramach zajęć wysłuchały kilku opowiadań przybliżających im znaczenie pojęć, takich jak „biblioteka”, „bibliotekarz/bibliotekarka”, „czytelnik”, „książka”. Utrwaliły zasady panujące w bibliotece, jak również uczyły się, jak obchodzić się z książką. Wykonały kilka prac plastycznych  np. „regał pełen książek”, zakładka do książki”. Na koniec opowiedziały o swojej ulubionej bajce i stworzyły obrazki postaci z bajek.