wróć

KANGURKI

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

"EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH"

W tym dniu grupa Kangurki podjęła próbę nauki zwrotów grzecznościowych takich jak „dzień dobry”, „do widzenia”, „dziękuję” i „proszę” w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i greckim. Dzieci wysłuchały informacji o charakterystycznych zabytkach poszczególnych Państw Europy. Wykonywały zabawy ruchowe do muzyki w obcych językach. Najlepsze pląsy na parkiecie miały miejsce przy włoskich przebojach. Na koniec dzieci pokolorowały flagę – był to sprawdzian wiedzy o kolorach narodowych krajów Unii Europejskiej.