wróć

KANGURKI

POLSKA - NASZA OJCZYZNA

"POLSKA – NASZA OJCZYZNA"

W minionym tygodniu skupiliśmy się na naszej ojczyźnie. Dzieci słuchały wierszy i opowiadań, a rozmowa na ich temat pomogła przybliżyć ważniejsze elementy z historii naszego Państwa. Oglądaliśmy zdjęcia i plansze, co uwrażliwiło nas na piękno krajobrazu naszej ojczyzny. Dzieci wykonały kilka prac plastycznych, dzięki którym utrwaliły barwy i symbole narodowe. Wspólnie śpiewaliśmy hymn i wiele piosenek o Polsce.