wróć

KANGURKI

Żyrafki sprzątają Świat

"Żyrafki i wielkie sprzątanie"

"Sprzątanie Świata"
16 września grupa Żyrafki wzięła udział w Ogólnoświatowym Dniu sprzątania Świata. Celem przeprowadzanych zajęć było pokazanie jak ważne jest dbanie o czystość i porządek. Począwszy od własnego pokoju i sali w przedszkolu, aż po otwartą przestrzeń. Teorie zamieniliśmy w czyny zakładając jednorazowe rękawiczki, biorąc worki i wyruszając do ogrodu przedszkolnego w celu usunięcia śmieci.