wróć

Odbiór dzieci

Odbiór dzieci z przedszkola

Odebrać dziecko z przedszkola mogą:

  • Rodzice,
  • Prawni Opiekunowie,
  • Osoby Upoważnione pisemnie przez rodziców lub opiekunów.

Rodzice i opiekunowie oraz osoby upoważnione przypominamy o konieczności posiadania przy odbiorze dzieci dokumentów stwierdzających tożsamość osoby odbierającej dziecko. Jeżeli osoba odbierająca nie posiada odpowiednich dokumentów dziecko nie zostanie wydane.

/_files/content/Procedura_przyprowadzania_i_odbi.pdf