wróć

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia Przedszkola nr 390

Przedszkole jest czynne w roku szkolnym 2022/2023 w godzinach 7.00-17.30

7:00-7.30 Schodzenie się dzieci w jednej sali.
7.30-8.40 Schodzenie się dzieci w poszczególnych grupach. Zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, ćwiczenia poranne, swobodna działalność plastyczna, zabawy i gry planszowe.
8.40-8.50 Przygotowanie do śniadania.
9:00-9.30 Śniadanie.
9.30-10.30 Zajęcia obowiązkowe,
  • dla dzieci 5-6 letnich dwa zajęcia
  • dla dzieci 3-4 letnich jedno zajęcie
10.30-11.00 Zabawy wg zainteresowań dzieci
11.00-12.00 Zabawy w ogrodzie.
12.00-12.15 Przygotowanie do obiadu
12.15-12.30 Obiad.
12.30-13.00 Odbiór dzieci idących po obiedzie do domu.
13.00-15.00 Odpoczynek w grupach / Zajęcia dodatkowe:
  • 3,4,-latków - 1 godz.
  • 5-latki - do 0,5 godziny relaks przy muzyce, słuchanie bajek, zajęcia dodatkowe, utrwalające przerobiony materiał.
14.20-14.30 Przygotowanie do podwieczorku.
14.30-15.00 Podwieczorek.
15.00-17.30 Odbieranie dzieci:
  • Zabawy w ogrodzie lub sali, praca indywidualna z dziećmi, swobodne zabawy według zainteresowań.