wróć

Historia

Historia Przedszkola nr 390 w Warszawie

Zostało powołane 1 września 1984roku jako trzecie przedszkole w osiedlu Bemowo- Lotnisko. Jest tu jedynym przedszkolem wolnostojącym. Do roku 1994 posiadało filię znajdującą się przy ulicy Kędzierskiego 2, gdzie mieściły się dwie klasy „0”. W latach 1987-1988 przedszkole pełniło funkcję przedszkola ćwiczeń dla potrzeb Studium Nauczycielskiego. Przez pięć lat było siedzibą Nauczyciela Metodyka. W ciągu 30 lat naszej działalności objęliśmy wychowaniem przedszkolnym około 2000 dzieci, i zawsze liczba kandydatów do naszego przedszkola przewyższała liczbę miejsc. Nasi najstarsi wychowankowie mają po 29 lata i są sytuacje , że wychowujemy drugie pokolenie, a więc dzieci naszych wychowanków. W związku z realizacją od 1995r. rozszerzonego programu edukacji muzycznej wielu naszych wychowanków kontynuuje edukację w szkołach muzycznych. Dzięki trosce Gminy Warszawa- Bemowo i pomocy Rodziców przedszkole jest bogato wyposażone w zabawki, sprzęt, środki dydaktyczne. Wielką naszą troską jest zieleń w ogrodzie przedszkolnym. Mimo trudnych warunków glebowych ciągłe dosadzanie roślinności dało już efekty. W dalszym ciągu będziemy zazieleniać teren wokół budynku. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy ze strony rodziców. Liczymy na współpracę i pomoc w rozwiązywaniu problemów.


 

Naszą główną dewizą było zawsze i jest
„DOBRO DZIECKA”