wróć

Wizja

Wizja Przedszkola Nr 390

Przedszkole otwarte, w którym panuje serdeczna atmosfera przyjazna dzieciom, rodzicom i pracownikom. Przedszkole w którym dziecko traktuje się podmiotowo jako indywidualną i niepowtarzalną jednostkę, gdzie zapewnia mu się bezpieczeństwo i akceptację oraz poszanowanie jego praw.

Przedszkole wyzwalające aktywność twórczą dziecka z nastawieniem na edukację muzyczną. Przedszkole gdzie priorytetami wychowawczymi są zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, wychowanie do kultury, rozwój duchowy, społeczny i intelektualny.Przedszkole w którym rodzice są partnerami i uczestniczą w procesie wychowawczym.