wróć

Inspektor Ochrony Danych

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 Przedszkola nr 390 w Warszawie

Sebastian Kępka
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl
 

                          Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

       2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

       3. Zarządzenie nr 6/07/2018 Dyrektora Przedszkola nr 390 w Warszawie z dnia 31.07.2018 r w sprawie wyznaczenia  Inspektora Ochrony
           Danych Osobowych w Przedszkolu nr 390 w Warszawie.