wróć

KANGURKI

Miasteczko ruchu drogowego na przedszkolnym ogrodzie

„Miasteczko ruchu drogowego na przedszkolnym ogrodzie”

W ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa w ogrodzie przedszkolnym zorganizowane zostało Miasteczko Ruchu Drogowego. Była to doskonała nauka i ćwiczenia zachowań takich jak: bezpieczne przejście na drugą stronę jezdni, zachowanie się podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych, także w sytuacji, gdy pojawi się na nim sygnalizator świetlny.