wróć

PANTERKI

"Warsztaty ze Strażą Ochrony Kolei"

"Spotkanie ze Strażą"

W ramach projektu proorientacji zawodowej w grupie Kangurków odbyły się zajęcia prowadzone przez Straż Ochrony Kolei. Dzieci brały udzial w pokazach i zabawach. Obejrzały film edukacyjny na temat zasad bezpiecznego zachowania się w pobliżu torów kolejowych z zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa. W zajęciach brał również udział "Pies-Strażak"